Man-fre fra kl. 09.00 til 18:30 7060 6444
Vil du besøge World of Hearing?
Bestil tid i World of Hearing, og oplev med egne ører den forskel, høreapparater kan gøre
Shop
Her finder du blandt andet filtre, domes og batterier til høreapparater og et udvalg af høreværn og ørepropper til forskellige formål.

Batterier

Hvor længe holder batterierne?

Batterier til høreapparater holder typisk mellem 3 og 7 dage, afhængigt af type, brug og kapacitet. Hvis du lever et sted med et meget fugtigt klima, holder batterierne måske kortere tid på grund af fugt.

Hvordan bortskaffer jeg batterier til høreapparater?

Ligesom almindelige batterier skal brugte batterier til høreapparater afleveres på en genbrugsstation. 

Hvordan udskifter jeg batterierne til høreapparaterne?

De fleste høreapparater afspiller et lydsignal, når batterierne er ved at være afladet og skal udskiftes. Når du hører lydsignalet skal du åbne batteriskuffen og fjerne det gamle batteri. Tag det nye batteri ud af pakken, og fjern eventuelle mærkater. Sæt batteriet i høreapparatet med plussiden opad, og sæt lågen til batteriskuffen på plads igen. Så er du klar!

Hvornår udskifter jeg batterierne til høreapparaterne?

De fleste høreapparater udsender et lydsignal, når batterierne er ved at være afladet. Alt efter din type af høreapparat, hvor ofte du bruger det, og om du ofte opholder dig i fugtige omgivelser, bør du regne med at udskifte batterier hver 3. til 7. dag.